Et procesoptimeringskoncept med et dobbelt formål, der sikrer både hurtige optimeringsresultater og udvikling af en forbedringskultur.

Afdelinger skal hele tiden arbejde på at forbedre sig. 12-ugers konceptet er tilrettelagt således, at der hurtigt opstår resultater, og at afdelingen selv kan arbejde videre med den fortsatte forbedring efter de første forbedringer er gennemført.

Med et 12-ugers koncept kan afdelingen opnå forbedrede arbejdsgange, eksempelvis i form af nedbringelse af ventetider og gennemløbstider, forbedret planlægning og produktivitet.


Illustration af 12-ugers konceptet