Birgitte Saugmann-Jensen

Jeg har 15 års erfaring med HR, ledelse og forandring i store offentlige organisationer. De seneste 10 år har jeg arbejdet som HR-chef. Jeg er uddannet jurist og MPA (Master of Public Administration fra Copenhagen Business School), og har desuden en proceskonsulent-uddannelse, samt en LEAN-ledelses-uddannelse.

Gennem de seneste 15 år har jeg beskæftiget mig med organisations- og ledelsesudvikling. Jeg har desuden arbejdet med omstrukturering, besparelses- og effektiviseringsprocesser, samt strategi- og personalepolitiske processer. I 2011 har jeg arbejdet med procesoptimering i hospitalsvæsenet. Videre har jeg erfaring med organisering og udvikling af HR-områder, samt implementering af HR-systemer.

Min arbejdsmetode og -tilgang er analytisk med en helheds- og forretningsorienteret tilgang og med forståelse for processer og relationer i større organisationer.


Download CV