Jeg arbejder med HR, ledelse og procesoptimering, og tilbyder rådgivning, indsatser og værktøjer, der understøtter den ledelsesmæssige indsats ved forandring og udvikling. Både på organisationsniveau og i forhold til den lokale ledelse. Jeg har 15 års erfaring som HR-chef og konsulent i store offentlige organisationer, herunder hospitaler, hvor jeg blandt andet har arbejdet med organisationsudvikling, fusioner, procesoptimering, ledelsesrådgivning og forretningsudvikling af HR-indsatsen.

Nyhed En udfordring for mange ledere er de løbende effektiviseringskrav, omstruktureringer og indsatsen for samtidig at sikre trivslen. Med min baggrund fra HR, ledelse og procesoptimering har jeg netop udviklet et procesoptimeringskoncept med et ressource-effektivt 12-ugers forløb kombineret med en læring, der sikrer at afdelingen efterfølgende selv kan arbejde videre med procesoptimeringen. Læs mere om konceptet her.